Diplomky začít [logo] Diplomky začít - diplomové práce, bakalářské práce

Seminárky, bakalářky, diplomky a další školní práce a studium je hračka

Přehled základních norem a užitečné odkazy

ČSN ISO 690 Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů
ČSN ISO 7144 Formální úprava disertací a podobných dokumentů
ČSN ISO 5966 Norma specifikuje možnosti formální úpravy vědeckých a technických zpráv
ČSN ISO 215 Tato mezinárodní norma stanoví pravidla zpracování a formální úpravy příspěvků do odborných časopisů a podobných seriálových publikací.
ČSN ISO 2384 Stanoví pravidla pro formální úpravu překladu v normalizované formě
ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory
ČSN ISO 4 Pravidla zkracování slov z názvů a názvů dokumentů
ČSN ISO 9 Transliterace cyrilice do latinky – slovanské a neslovanské jazyky
ČSN ISO 1086 Titulní listy knih
ČSN ISO 999 Zásady zpracování, uspořádání a grafické úpravy rejstříků
ČSN 01 0166 Nakladatelská (vydavatelská) úprava knih a některých dalších druhů neperiodických publikací
ČSN 01 0199 Vydavatelská úprava odborných časopisů
ČSN 01 0198 Formální úprava rešerší
ČSN ISO 214 Abstrakty pro publikace a dokumentaci
ČSN ISO 2145 Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů
ČSN ISO 2108 Mezinárodní standardní číslování knih (ISBN)
ČSN ISO 3297 Mezinárodní standardní číslo seriálových publikací (ISSN)

Jak to funguje

Vypracování podkladů pro Vaše seminární práce, bakalářské práce, diplomové práce, anebo jiné texty je opravdu jednoduché. Stačí pouze 6 kroků...

dozvědět se více

Ukázky prací

Spolupráce s našimi zákazníky jen na té nejkvalitnější úrovni. Nechceme aby jste kupovali zajíce v pytli. Garantujeme kvalitu a originalitu všech...

prohlédnout

Objednat

V případě Vašeho zájmu vyplňte prosím nezávaznou objednávku. Následně Vás budeme kontaktovat pro domluvení konkrétních podmínek realizace k...

chci objednat